Hi! Are you hiring and in need of a social and modern hiring tool? Read more here! x
x

Vilkår

Jobylons regler og vilkår

Formål med jobylon.no

  1. Å samle alle ledige stillinger fra Norges største og mest attraktive selskaper og organisasjoner
  2. Å effektivt få en rask og god oversikt over et selskap eller organisasjon med relevant informasjon. Jobylon.no inneholder en beskrivelse av virksomheten, økonomisk informasjon, dekning av aktuelle nyheter og sosiale medier, og er koblet opp med Facebook og LinkedIn.

Opphavsrett

Om du bruker noe av informasjonen på vår nettside så får du gjerne gjøre det, men vi krever da at du linker dette tilbake til vår nettside.

Innhold av Jobylon

Jobylon tar ikke ansvar for om innhold på Jobylon.no påvirker bedrifter og organisasjoner negativt.

Innhold fra den besøkende

Innhold på denne siden kan ikke inneholde støtende, rasistiske, umoralske, voldelig, personlige angrep eller på annen måte upassende materiale. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold som er upassende.

Linking

Vennligst link til www.jobylon.no, men pass på å følge våre retningslinjer:
  • Kobling i strid med lover og forskrifter er forbudt.
  • Kobling fra nettsteder som kan være støtende, rasistiske, umoralske, voldelig, personlige angrep eller på annen måte upassende er ikke tillatt.

Hvordan Jobylon lenker fra denne siden

Jobylon forbeholder seg retten på koblingene som blir stående på stedet. Formålet med linkene Jobylon har på sin nettside er å tilrettelegge navigasjon og gi mer informasjon om selskapet og stillingsannonser som Jobylon har på nettstedet.

Personlig informasjon

Før du registrerer din personlige informasjon, kan du lese Jobylons personvern.

Forstyrrelser og avbrytelser

Jobylon kan ikke utelukke at det kan forekomme nedetid eller forstyrrelser av nettstedet da elektroniske tjenester ikke er tilgjengelig til enhver tid.