Hi! Are you hiring and in need of a social and modern hiring tool? Read more here! x
x

Statens Vegvesen er en statlig eid etat med ansvar for bygging, utvikling og vedlikehold av det norske veinettet samt tilsyn av kjøretøyer og trafikanter. Etaten er underlagt Samferdselsdepartementet og har ca 6500 ansatte.

Fakta om firmaet

Ansatte
Omsetning

Finner ikke data

Resultat

Ikke relevant

Famousness
90%Godt kjent
Selskapets nettside
< >

Siste nytt

  • Tøffer seg til ingen nytte (20 nov. 2014)

    8 av 10 jenter er svært uenige i at gutter som kjører over fartsgrensen er tøffe. Men jentene tror at gutta ser på

  • Bruker nye metoder (20 nov. 2014)

    Aftenposten og Virke slår fast at Statens vegvesen ikke har fått med seg nye beregningsmetoder for

  • KVU kryssing av Oslofjorden (19 nov. 2014)

    I konseptvalgutredningen anbefales det å arbeide videre med fjordkryssing Moss - Horten.

Ledige stillinger

14 ledige stillinger

Kontakter

Facebook