Hi! Are you hiring and in need of a social and modern hiring tool? Read more here! x
x

Sparebank1 Gruppen er ansvarlig for de administrative arbeidsprosessene mellom alle bankene i Sparebank1 alliansen. Disse oppgavene er knyttet til forretningsutvikling, merkevare og kompetanseutvikling. Gruppen eier blant annet Sparebank1 Livsforsikring, Skadeforsikring og ODIN Forvaltning. Eiendomsmeglerforetaket Eiendomsmegler1 er også en del av alliansen. Alliansen består av ca 350 kontorer med ca 6500 ansatte. Gjennom alliansen og eierskapet i andre bedrifter, har gruppen en portefølje som dekker bank, finansiering, forsikring, forvaltning og investering.

Fakta om firmaet

Ansatte
Omsetning
Resultat
Famousness
95%Godt kjent
Selskapets nettside
< >

Siste nytt

Ledige stillinger

1 ledige stillinger

Kontakter

Facebook