Hi! Are you hiring and in need of a social and modern hiring tool? Read more here! x
x

Denne jobben er gått ut Se liknende jobber

Seniorkonsulent kode 1363 – konservator

Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) er en ung avdeling, etablert i 2008. Samtidig har militær kultur – og militære tradisjoner dype røtter i nasjonal sammenheng. Avdelingene i FAKT er Forsvarets kommandantskap, Forsvarets musikk, Forsvarets museer, Forsvarets veteransenter og Oslo garnisonsforvaltning.

Forsvarets museer har ledig fast stilling som:

KONSERVATOR SENIORKONSULENT Kode 1363 Søknadsfrist: 3. februar 2012.

Forsvarsmuseet i Oslo er hovedmuseet i Forsvarets museer og representerer ca 20 årsverk. Museet har to fagavdelinger. Stillingen som konservator ligger i Samlings- og dokumentasjonsavdelingen som for tiden består av 9 personer - militært og sivilt ansatte.

Arbeidsoppgaver:
• Forebyggende konservering og iverksetting av konservering
• Samlingsforvaltning med Primus som regnskapssystem
• Utredning og saksbehandling innenfor arbeidsområdene.

Kvalifikasjoner:
• Utdanning på minimum bachelor-nivå eller tilsvarende innen konservatorfag. I kombinasjon med annen utdanning og lang og spesielt relevant realkompetanse kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
• Gode engelskkunnskaper – skriftlig og muntlig
• Minst 2 års erfaring med bevaring av materiell
• Erfaring i bruk av databaser.
Kunnskaper om militær historie og teknologi er ønskelige kvalifikasjoner som vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper:
Forsvarsmuseet søker en systematisk, nøyaktig og pålitelig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet er også nødvendig. Stillingen krever sikkerhetsklarering konfidensielt. Kvinner oppfordres til å søke.

Lønnsvilkår
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, i lønnsspenn for seniorkonsulent kode 1363, lønnstrinn 47 – 62, for tiden kr 384 900,-/kr 499 500,-/år. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med Askild Antonsen på tlf 23 09 37 67 eller 48 89 53 20.

Søknad merkes Konservator, og vedlagt CV, vitnemål og attester, sendes Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon HR-org, Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer innen søknadsfristen. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke tatt i betraktning. Attester og vitnemål returneres ikke.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Beskrivelsen ovenfor er fra Forsvaret
Søk nå

Fakta om stillingen:

Ansettelsesform
Heltid
Publisert: 19 jan. 2012
Søknadsfrist: 03 feb. 2012

Share job

Forsvaret

18 739
Godt kjent

Kontakter