Hi! Are you hiring and in need of a social and modern hiring tool? Read more here! x
x

Denne jobben er gått ut Se liknende jobber

Kristiansund vgs - lærer i norsk, engelsk, samfunnsfag

Beskrivelse

Arbeidssted

Kristiansund videregående skole, Sankthanshaugen 2, 6514 Kristiansund

Opplysninger om stillingen

Fra 01.08.2013 er det ledig inntil 100 % fast stilling for faglærer i norsk, engelsk og samfunnsfag. Det er ønskelig at søker har undervisningskompetanse i flere fag.

Dersom du søker flere stillinger ved skolen, ber vi om at du gjør oss oppmerksomme på dette i søknaden din.

Krav til kompetanse

Personlig egnethet settes høyt når vi tilsetter nytt personale ved skolen. Ut over dette må formelle kompetansekrav være innfridd for fast tilsetting i skoleverket.

For tilsetting i studieforberedende fag kreves
" 240 studiepoeng fra universitet og/eller høyskole der 60 studiepoeng er knyttet til det faget det undervises i.
" Faglærerutdanning der vedkommende har minst 60 studiepoeng i det faget det undervises i.

For fast tilsetting må pedagogisk utdanning være fullført.

Vi tilbyr

- Faglige og personlige utfordringer i en organisasjon preget av utvikling
- Et stabilt, hektisk og spennende arbeidsmiljø ved en av de største videregående skolene i fylket
- Gode pensjons- og forsikringsvilkår
- Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaler

Mangfold

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å speile mangfoldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkommen til å søke ledig stilling hos oss.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.
Attester og vitnemål må framlegges ved intervju.

Søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring.

Politiattest

Den som blir ansatt må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Søknadsfrist
16.03.2013
Utlyst
26.02.2013
Vår ref
1523
Merk søknad
Fakta
Stilling
Lærerstilling
Stillingstype
Underv. fast
 • Navn
  Marit Rovik Bjerkestrand
  Tittel
  ass.rektor
  E-post
  marit.bjerkestrand@mrfylke.no
  Mobil
  95891880
  Arbeid
  71 57 05 35
Beskrivelsen ovenfor er fra Møre og Romsdal Fylkeskommune
Søk nå

Fakta om stillingen:

Sted
Kristiansund
Ansettelsesform
Heltid
Publisert: 06 mars 2013
Søknadsfrist: 15 mars 2013

Share job

Møre og Romsdal Fylkeskommune

1 734
8 MNOK
Kjent

Kontakter