Hi! Are you hiring and in need of a social and modern hiring tool? Read more here! x
x

Denne jobben er gått ut Se liknende jobber

Svangerskapsvikariat som miljøterapeut ev. miljøarbeider

Ved Alta ungdomssenter er det ledig et svangerskapsvikariat i 33% stilling som miljøterapeut ev. miljøarbeider.  Vikariatet har varighet fra 01.11.12 - 30.09.13. Turnusarbeid, pr. tiden hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Utøve god omsorg og grensesetting
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter, turer og miljøterapeutiske tiltak rundt ungdommene
 • Rapportskriving
 • Samarbeid med ulike instanser og ungdommenes familie/nettverk
 • Praktisk arbeid inne og ute

Kvalifikasjoner

 • For miljøterapeut : minimum 3-årig høgskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom, vernepleier ev. annen høyere utdanning som kan være relevant
 • For miljøarbeider : Barne- og ungomsarbeider, evnt. annen relevant utdanning fra videregående skole
 • Ha førerkort for bil
 • Det kreves alminnelig god helse, da arbeid med barn og unge på institusjonen kan være/er psykisk og fysisk krevende
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring fra arbeid med familier/nettverk
  • Erfaring fra, og like arbeid med, ungdom med atferdsproblematikk/sammensatt problematikk
  • Scootersertifikat
 • Kunnskaper om samisk språk og kultur vil kunne bli vurdert som tileggskvalifikasjon

Personlige egenskaper

 • Trygg, tydelig og forutsigbar voksen som fremstår som god rollemodell med klare grenser
 • Kunne jobbe strukturert, systematisk og lojalt ihht vedtatte behandlingsvedtak
 • Rolig, men bestemt opptreden i utfordrende grensesettingssituasjoner, og tåle å stå i slike situasjoner over tid
 • Ha interesser og kunnskaper, egenskaper og ferdigheter som kan komme godt med i hverdagen på ungdomssenteret
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ. For miljøterapeut : kode 1489, i lønnsramme 15 alt. 1-18, lønnstrinn 36-55 (kr 339 600 - 452 900 pr. år) . For miljøarbeider : kode 1486 i lønnsramme 4 alt. 1-16, lønnstrinn 20 - 40 (kr 279 000 - 357 800 pr år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Arbeid etter til enhver tids gjeldende turnus ( pr. idag hver 3. helg ), med muligheter for å jobbe som vikar ut over stillingens 33%
 • Det trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Ansettelse skjer i Barne-, ungdoms- og familieetaten på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og avtaler
 • Ved organisatoriske endringer, tas det forbehold om endringer av arbeidsoppgaver og arbeidssted
 • Prøvetid på 6 måneder
 • Arbeid på en institusjon i faglig utvikling
 • Mulighet til å drive friluftsaktiviteter som en del av miljøterapien; institusjonen har egen båt, lavvo, snøscootere, kanoer o.a.

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • To tilgjengelige referanser av nyere dato påføres søknaden

Kontaktpersoner for stillingen
Leder Dag Røberg, direktetelefon: 466 15271, eller nestleder Nina L. Fredheim, direktetelefon: 466 15 272

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 19.08.2012

Beskrivelsen ovenfor er fra BUFETAT
Søk nå

Fakta om stillingen:

Sted
Alta
Ansettelsesform
Prosjekt/vikariat
Publisert: 20 juni 2012
Søknadsfrist: 19 aug. 2012

Share job

BUFETAT

Kjent

Kontakter