Hi! Are you hiring and in need of a social and modern hiring tool? Read more here! x
x

Denne jobben er gått ut Se liknende jobber

Avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for kjemi

Ledig stilling som avdelings- eller overingeniør ved Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Universitet i Tromsø

 

 

Søknadsfrist: 14.03.2013

Søknader merkes: Ref. 2012/6085

 

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjemi er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.

 

Nærmere opplysninger ved kontorsjef Valentina B. Vollan, e-post: valentina.vollan@uit.no

tlf: 77644080 eller instituttleder Arne O. Smalås, e-post: arne.smalas@uit.no tlf: 77644070.

 

 

Institutt for kjemi driver forskning og forskningsbasert undervisning med høy nasjonal og internasjonal kvalitet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i 5 forskningsgrupper; teoretisk kjemi, uorganisk- og materialkjemi, organisk kjemi, strukturkjemi og molekylære biosystemer. Instituttet er vertskap for 2 senter, Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi ( http://www.ctcc.no/ ), som er et senter for fremragende forskning (SFF) og Nasjonalt senter for strukturbiologi – NorStruct ( http://uit.no/norstruct ). NorStruct, som består av forsknings-gruppene i strukturkjemi og molekylære biosystemer, er lokalisert i Barents Biosenter i Forskningsparken i Tromsø.

 

Arbeidsvilkår: Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til felles drift av forsknings- og undervisningslaboratorier ved instituttet, med et spesielt ansvar for instituttets aktivitet i Forskningsparkens byggetrinn 3.

 

Stillingsinnehaveren vil i samarbeid med ansvarlige for laboratoriekursene ha oppgaver knyttet til tilrettelegging, forberedelse og etterarbeid for laboratorieundervisning. Stillingsinnehaveren vil videre ha overordnet teknisk ansvar for molekylærbiologisk, proteinkjemisk og biotekniske laboratorier ved instituttets lokaler i Forskningsparken. Dette inkluderer vedlikehold av lager for laboratoriemateriell og kjemikalier, innkjøp og kontering, og ta del i prosesser for anskaffelse av nytt utstyr. Ansvar for drift og vedlikehold av rutineinstrumenter i forskningslaboratoriene i forskningsparken er tillagt stillingen. Avdelings-/overingeniøren kan ta del i forskningsprosjekter dersom kapasitet tillater det.

Vedkommende vil få rutinemessige oppgaver knyttet til HMS i forsknings- og undervisningslaboratorier (rutiner, metoder, risikovurdering, avfall, registrering) og stoffkartotek for kjemikaler. Det er utarbeidet egen instruks for stillingen. Arbeidsoppgaver kan endres dersom arbeidsforhold og organisasjonsmessige endringer gjør det nødvendig. Stillingen er underlagt instituttleder ved IK.

 

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelor. Utdanningen bør omfatte grunnleggende trening i arbeid på laboratorium knyttet til kjemi, biokjemi eller mikrobiologi. Søkere med relevant praksis innen kjemisk/biokjemisk laboratoriearbeid, mikrobiologiske og/eller molekylærbiologiske arbeidsmetoder vil bli foretrukket. Tilsvarende realkompetanse kan oppnås gjennom lang og særlig relevant praksis fra tilsvarende virksomhet. Erfaring i ledelse av eller ansvar for tilsvarende laboratorier vil bli vektlagt. Videreutdanning/tilleggsutdanning innen laboratoriearbeid vil bli vurdert positivt. Opplæring vil bli gitt.

Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide raskt og selvstendig, være fleksibel og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Lønn etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør. Særlig godt kvalifiserte søkere vil bli vurdert ansatt som overingeniør kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

 

 

Søknad sendes elektronisk via søknadskjema www.jobbnorge.no .

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

UNIVERSITETET I TROMSØ

9037 Tromsø

Beskrivelsen ovenfor er fra Universitetet i Tromsø
Søk nå

Fakta om stillingen:

Ansettelsesform
Deltid
Publisert: 18 feb. 2013
Søknadsfrist: 13 mars 2013

Share job

Universitetet i Tromsø

2 475
2 416 MNOK
Kjent

Kontakter